Letselschade/ regelaar, behartiger of specialist, allemaal benamingen welke tot enorme ellende onder slachtoffers lijd.

Helaas blijk inmiddels bijna dagelijks dat nóg steeds vele slachtoffers na een ongeval nog véél harder overreden worden door mensen die grof geld hebben gezien in letselschade. Des te onbegrijpelijker dat de overheid dit soort vrije beroepen nóg steeds niet verboden heeft.

De schade welke letselschade slachtoffers lopen is ongekend groot. Maar dat er mensen zijn die vervolgens ook nog eens over de rug van deze slachtoffers, grof geld menen te mogen verdienen ten kosten van deze slachtoffers, is werkelijk mij het onmenselijke af. Zich zelf de titel toebedelen als  letselschaderegelaar, letselschadebehandelaar, letselschadespecialist en nog véél meer creatief verzonnen benamingen, wekken steeds meer mensen de illusie dat het hier gaat om mensen die weten hoe ze de schade op een nette rechtvaardige manier voor een slachtoffer moeten oplossen. In de praktijk blijkt echter dat zij vooral erg goed zijn in het binnen halen van astronomische bedragen aan eigen inkomsten.

Naast het feit dat zij in géén geval in staat zijn om een spoedproces te voeren voor rechtvaardige bevoorschotting of andere tussentijdse zaken, zijn ze niet eens zélf in staat om uberhaubt een zaak aanhangig te maken bij de rechtbank, laat staan dat ze een zaak die vast gelopen dreigt te zijn, tot tevredenheid van letselschadeslachtoffers kunnen afronden.

Verzekeraars zijn hier uiteraard ook van op de hoogte, waar door zij op voorhand al een nog stuggere houding kunnen aannemen en dat in veel gevallen dan ook doen. Wat uiteraard weer in het voordeel van de regelaar is, want hoe langer zij een zaak kunnen rekken, des te méér zit er voor hen in het vat. Hierdoor is in veel gevallen dan ook al op voorhand voorspelbaar waar het in de letselschadezaak naar toe gaat.

In het ene geval moet een slachtoffer jaren lang wachten op bevoorschotting terwijl de regelaar/specialist/behandelaar zelf regelmatig hun kosten bij de verzekeraar claimen, in het andere geval blijkt na jaren van stilstand dat men nog niet eens een fatsoenlijk dossier heeft aangelegd. Niet vreemd dus dat in veel gevallen inzagen in het dossier niet eens mogelijk is. Ook is een véél gehoorde klacht dat de letselschaderegelaar eigenhandig beslissingen neemt welke in een later stadium enorme gevolgen voor het slachtoffer heeft, zónder het slachtoffer daar in te horen ?

Men doet er alles aan om letselschadeslachtoffers binnen te halen. Het internet staat bol van de zogenaamde succesverhalen en in sommige gevallen gaat men daarin zélfs zo ver dat men zich voor doet als zgn lotgenoot. Maar PAS OP….. Om maar even een héél idioot voorbeeld te geven…. Als iemand óóit een simpel ongevalletje heeft gehad (en wie heeft dat nou niet), kán men zich al  lotgenoot noemen. Immeers hebben ze ervaring (op hun manier) opgedaan met letselschade. Maar dat betekend niet automatisch dat zij een letselschade zaak hebben doorgemaakt !!

Veel slachtoffers zijn te goedgelovig óf moet ik zeggen te wanhopig zodat men niet meer door de regels heen kan lezen ? Aan de vele duizenden reaktie’s welke ik de afgelopen jaren heb mogen ontvangen, blijkt het laatste. Men is nog niet bekomen van de schrik óf zelfs shock, lijd pijn en verkeert in een emotionele staat door dat werken en zélfs privé functioneren een grote zorg geworden is. Er komt namelijk onvoorstelbaar veel af op een mens zodra hij/zij door letselschade uit valt !

Het is dan ook totaal onverantwoord dat men zich daar naast óók nog eens feitelijk zich enorm moet gaan verdiepen in de gevaren welke er schuilen in het verkrijgen van rechtvaardige en adequate letselschadehulp.

Die hulp bestaat wel degelijk en wel in de vorm van letselschadeadvocaten. Maar men denk dat een letselschadeadvocaat niet te betalen is, immers vragen advocaten geen geringe vergoeding. Tóch is een goede letselschadeadvocaat uiteindelijk de meest gunstige partij om mee in zee te gaan. Als deze advocaat maar meteen een “toevoeging” voor het slachtoffer aanvraagt.  Dit betekend feitelijk dat de advocaat de overheid verzoekt om de kosten te dragen. op dat moment zal aan de hand van eigen inkomsten berekend worden wat de eigen bijdrage zal moeten zijn. Dit kan variëren van 200 tot soms 2000 euro, afhankelijk van inkomen. Maar dat betekend NIET automatisch dat u dit meteen dient te betalen.

Een beetje advocaat neemt dit bedrag mee in zijn eerste verzoek om bevoorschotting óf maakt een betalingsafspraak met het slachtoffer aan de hand van zijn/haar financiële omstandigheden op dat moment. De advocaat zit immers niet om die bijdrage te springen want weet dat zijn declaraties tóch wel worden betaalt. Hij wil enkel een zekerheid dat het betaald gaat worden en snapt ook wel dat in sommige gevallen zélfs 200euro een enorme uitgave is, gezien hogere medische en andere door ongeval ontstane kosten dan wel gemissen.

Het gróótste voordeel wat een letselschadeadvocaat heeft, is wel dat hij slagkracht heeft ten aanzien van de verzekeraar. Als de verzekeraar namelijk verzaakt om de wettelijk bepaalde bevoorschotting te betalen, kan de advocaat hen dwingen dit tóch te doen, door te attenderen dat anders de weg naar de rechter bewandelt zal gaan worden, om alsnog middels spoedprocedure de bevoorschotting af te dwingen. Verzekeraars gaan die weg niet graag want dit geeft hen direct al een negatieve aantekening voor als de zaak alsnog ooit voor de rechtbank komt.

Maar daar naast weet een letselschadeadvocaat zich omringt door niet alleen collega advocaten waarmee ze je zaak kunnen bespreken, maar vaak ook door een medisch adviseur. Zodat hij je ook op medisch gebied kan raden.

Niet alleen onbegrijpelijk maar zelfs schandalig is het dat gezien alleen al bovenstaande feiten, de overheid slachtoffers niet in bescherming neemt door deze zgn vrije beroepen te verbieden !

Uiteraard snap ik dat mensen achterdochtig worden door het vele onbegrip en de vele tegenwerkingen die men ervaart op medisch en ander gebied. Maar des te onbegrijpelijker is het dat juist tegenover een beroep dat letselschaderegeling moet gaan afhandelen, ineens zoveel vaak helaas geheel onterecht vertrouwen gegeven word aan een beroepsgroep waarvoor men geen enkele diploma of kwalificatie hoeft te hebben.

Nu ik zo aan het schrijven ben, zou men héél plat gezien kunnen stellen dat ik óók letselschaderegelaar ben. Aangezien ik me al jaren geheel vrijblijvend en kosteloos in span voor mede lotgenoten. Helaas, ik ben niets meer dan een mede lotgenoot welke door grote schade en schande wijs geworden is en daardoor geheel gratis bijdragen lever op diverse websites om te voorkomen dat lotgenoten  het zelfde lot moeten ondergaan als ik zelf.

Mensen laat u niet verder schade toebrengen dan écht onoverkomelijk is en stap meteen naar een letselschadeadvocaat !

Ik ga géén advocaten voordragen want heb geen enkel belang anders dan dat het goed zal gaan met mede slachtoffers, maar als je begint met het bezoeken van de websites van ASP en LSA advocaten, dan maak je de meeste kans om rechtvaardig behandelt te worden ! Feitelijk vind ik het zelfs absurt dat ik een duidelijke oproep moet plaatsen om maar zeker naar een letselschadeadvocaat te gaan want feitelijk is het de plicht van de overheid om een dusdanig klimaat (veiligheid) te creëren dat praktijken zoals ze nu al jaren lang gaande zijn, nóóit voor zouden kunnen komen. Maar helaas laat de overheid hier in danig verstek gaan !

Heel veel succes met de afhandeling van jou letselschadezaak.
Besef ten aller tijden dat de schade nóóit volledig vergoed zal worden, maar dat neemt niet weg dat je jezelf daar door nog meer te kort moet laten doen dan strikt noodzakelijk !

Advertenties
Geplaatst in Letselschade | 2 reacties

Overheid eindverantwoordelijke van slecht herstel mensen met moeilijk objectiveerbaar letsel.

Bijna 80.000 mensen krijgen jaarlijks te maken met whiplash verdacht letsel. De een in mindere en de ander in meerdere mate, maar feit is dat beide onnodig lang met ergere klachten blijven lopen dan noodzakelijk is. In de meeste gevallen ligt het niet aan de inzet van de patiént al wil men dat graag doen geloven, misbruik makende van de moeilijke objectiveerbaarheid én de vele eigen belangen van overige betrokkenen. Dat de overheid als beschermend orgaan voor haar eigen burgers, enorme steken laat vallen, betekend in steeds meer gevallen dat slachtoffers/patiënten in compleet uitzichtloze situaties beland.

Mensen die te maken krijgen met serieuze klachten door whiplash verdacht letsel, krijgen te maken met onvoorstelbare nekklachten en daar bij behorende nevenverschijnselen op zowel cognitief als ook lichamelijk en geestelijk gebied, al valt dat laatste met een goede begeleiding als een van het eerste op te lossen. Waren het niet dat men tijdens het gehele herstel- cq revalidatie- traject, met enorme geestelijk verzwarende zaken te maken.

In de eerste plaats begint het al met de gang naar de huisarts, waar nóg steeds in het merendeel van de gevallen de klachten niet serieus genomen worden. Dit omdat de huisarts bevooroordeelt handelt naar aanleiding van dat wat hem is toegespeeld door de zgn huisartsen beroepsgroep, welke zijn informatie weer op haar beurt verkrijgt van de Nederlandse Vereniging van Neurologen. De NVvN op hun beurt, hebben de zgn whiplashrichtlijnen opgesteld waar elk jaar steeds meer weerstand tegen geboden word, zélfs vanuit hun eigen aangesloten neurologen. Momenteel al een verhouding van 50/50. Om nog maar te zwijgen over de weerstand die geboden word door de diverse voorvechters van mensen met moeilijk objectiveerbaar letsel. En terecht want de laatste versie van de richtlijnen staat bol van belangenverstrengelingen en slecht tot niet te onderbouwen conclusies. Bovendien neemt de NVvN een zeer uitzonderlijke positie in door als enige te beweren dat wanneer klachten na 6 maanden onverminderd aanhouden, de oorzaak op psychologisch vlak te zoeken is. Ook word er géén rekening gehouden met de degelijk zeer goed aantoonbare lichamelijke gevolgen/afwijkingen die door zo’n ongeval veroorzaakt kunnen worden. En zo blinken de whiplash richtlijnen uit van opvallende uitspraken en weglatingen.

Logisch dat mensen met whiplashverdacht letsel verstoken blijven van noodzakelijke onderzoeken en uiteindelijke behandelingen. Worden zij van meet af aan zwaar overvraagt en overbelast, om vervolgens te horen te rijgen dat het tussen hun oren zit.

Verzekeraars vallen over hen heen, dankbaar misbruik makende van de toch al zo discutabele richtlijnen. Bedrijfsartsen staan tussen wal en schip want zelfs als ze de werknemer serieus willen nemen, kunnen ze niet op voldoende draagvlak rekenen vanuit de medische wereld en kunnen ze dus uiteindelijk naar de werkgever niets onderbouwen. De werkgever krijgt het gevoel dat hij in het ootje genomen word omdat de werknemer in zijn ogen alleen maar kan faken, met dank aan de richtlijnen en de negatieve houding van artsen als het gaat om diagnose stellen.

In die zelfde tijd zien mensen hun inkomen met honderden dan wel duizenden euro’s achteruit gaan. Het UWV doet daarbij een grote duit in het zakje want met de huidige criteria worden mensen die (tijdelijk, langdurig en zelfs levenslang) totaal niet meer kunnen functioneren, niet meer afgekeurd. Men concludeerd dat men nog makkelijk 32uur kan werken. Welliswaar niet meer hun oude functie maar zodra er 3 mensen in Nederland te vinden zijn die de zelfde activiteiten plegen voor geld, mag dat al een reguliere baan genoemd worden. Kortom, als het UWV drie mensen kent die de hele dag alleen maar over hun buik aan het wrijven zijn en daar geld voor krijgen, zegt de overheid dat dit als een reguliere baan gezien mag worden. Dat men er op voorhand al zeker van is dat er nóóit een vierde persoon in Nederland zal zijn die dat voor elkaar kan krijgen, doet niet ter zaken.

Het UWV weet dus drommels goed dat deze mensen absoluut niet in staat zijn om te werken. Maar omdat de overheid de criteria heeft vastgesteld, dienen zij daar naar te handelen.  Als het aan de overheid ligt, word de kostenpost “arbeidsongeschikt” vandaag nog opgeheven en hoe kan je daar het beste naar toe werken dan door mensen het leven onmogelijk te maken zodra ze arbeidsongeschikt worden.

Gevolg is dat massaal kostwinnaars weg gezet worden met tussen 250 en 700 á 800 euro per maand.  In de meeste gevallen betekend dit de inleiding van een doodslag door de overheid want het is héél simpel gedacht om te stellen dat de partner dan maar moet gaan werken. In de meeste gevallen werken beide partners al, want dat verlangt de huidige maatschappij al jaren van mensen.

In bijna alle gevallen betekend deze verkeerde bezuiniging door de overheid dat mensen die een eigen huis hebben, hun huis moeten verkopen met alle gevolgen van dien. Zij die geen eigen huis hebben omdat slechts één van beide partners kan werken, hebben al helemaal geen opties meer over. In beide gevallen betekend het dat men mandelijks met tekorten komt te zitten. het is niet voor niets dat zoveel mensen hun ziektekosten niet betalen of tegen enorme achterstanden aan kijkt ! Wat weer ten gevolgen heeft dat juist de mensen die noodzakelijk aanvullend verzekerd zouden moeten zijn, dit niet zijn omdat men het domweg niet kan betalen. Gevolg is dat zij op grote schaal noodzakelijke behandelingen mislopen, waar door de kans op herstel alleen maar kleiner word.

En wat te denken op de geestelijke impact ?
Want we mogen niet vergeten dat onze generatie opgegroeid is met de wetenschap dat we een bepaalde sociale en maatschappelijke waarborg genoten want uiteindelijk hebben we er allemaal ons leven lang voor afgedragen. Ons hele leven hebben we excuses moeten aanhoren én aanvaard dat we beter af zouden zijn als een van ons onverhoopt wat zou overkomen, als we weer meer af moesten dragen. Allemaal hebben we keer op keer massaal steun gegeven en wat blijkt men er nu voor terug te krijgen ?

Inderdaad, een doodslag na, nadat verzekeraars en andere eigen belang nastrevende medici het voorwerk hebben gedaan. Vind de overheid het vreemd dat mensen op steeds grotere schaal versomberen en zelfs op steeds grotere schaal soms denken aan doodgaan of zelfs zelfmoord ?

Het is niet de vraag “wanneer” maar “of” de overheid eindelijk eens gaat doen waar voor ze feitelijk bestaansrecht hebben nl; Het beschermen van haar burgers !

Geplaatst in Algemeen | Een reactie plaatsen

Bezuinigingen Europa treft ook Nederland maar “wie” en waarom ?

Je kan het woord crisis nog maar nauwelijks horen en zien, zoveel is er al over gezegd. Maar als je terug kijkt in de tijd dan zie je dat een crisis bij de mens hoort en dat een crisis in stand word gehouden door die zelfde mens. Een crisis is niets meer of minder dan het negatieve gevolg van wanbeleid binnen overheden en banken. Het vreemde is dan ook dat keer op keer de modale mens het kind van “hun” rekening word. De komst van de Europese Unie heeft het begrip crisis enkel méér lading gegeven en de gevaren voor landen die goed beleid voeren en waar burgers hard werken, enorm vergroot.

Nederland is zo’n land máár niet alles in Nederland is wat het lijkt !

Zodra men in Nederland om lichamelijke problemen buiten de maatschappij valt, blijkt dat er geen plaats meer voor je is in dit land. Velen zullen dan ook nu denken “eindelijk” de rest van Nederland word nu (ik zou bijna zeggen “eindelijk”) óók getroffen door een crisis.
Neem van mij aan, dit word een goeie ! Maar dat weten ze in Den Haag nog niet zoals gewoonlijk ! Daar lopen ze al decennia lang achter de feiten aan, net als dat ze vooruit lopen op verbeteringen. Politici maken zichzelf hiermee tot de jojo’ers van het land.

Denken ze ook maar dat het beter word dan smijten ze al met geld en kan het niet op. Innovatie is het sleutelwoord en daarmee krijgen ze iedereen op de knieën. Maar zodra ze ook maar denken dat het slechter word, gebeurt er iets merkwaardigs. Dan steekt men de kop in het zand, hopende dat het hun ambtstermijn overwaait. Komen ze daar in tegen aan de macht terwijl de crisis net gaande is, slaan ze keihard toe. Nou ja keihard ? Ik zou liever zeggen “onbezonnen en vooral vriendjes besparen”. Besparen is daarmee een dubbel geladen woord en het word zelfs nóg geladener !

Hoe verder je terug kijkt in de tijd, stapelen de bewijzen zich daarvan op. Máár ik heb geleerd in de toekomst te kijken dus ga ik daar mee verder. Eerder kregen we te horen dat we 18 miljard moesten gaan bezuinigen ! Máár WIE is WE ?

De zorg en PGB worden snoeihard aangepakt maar ook Cultuur en Wetenschap krijgen een fikse douw ! Om maar te zwijgen over het Politieapparaat waar toch écht heel noodzakelijk een hoop verbetert dient te worden, wil het niet hét clowns-act van de overheid worden ! En zó word er maar door gemodderd, maar is er werkelijk geen andere oplossing ? JAWEL !

Men zou eens kunnen beginnen met een aantal zaken te koppelen aan inkomen zodat iedereen procentueel gelijkwaardig bijdraagt aan de opstand uit de crisis. Bekeuringen, ziektekostenpremie om te beginnen. Bekeuringen zouden effectiever werken en de zorg zou een enorme injectie mogen verwachten. Als wegenbelasting per kilometer afgetikt zou moeten worden, zou de inmiddels flink gevulde schatkist zowaar dreigen te overstromen. De economie word weer op gang gebracht doordat minima eindelijk ook weer eens koopkracht genieten. Nederland zou floreren !

Maar helaas…..
Dit soort maatregelen betekend snijden in eigen vlees én het vlees van hen waarmee men na werktijd gaat golfen, jagen of andere elitaire activiteiten ondernemen. Dáár knelt de schoen !

Nóg idioter en onverklaarbaarder word het nu we zien wat er op Europees niveau gebeurt ? Ineens blijkt Nederland méér dan geld genoeg te hebben om de weldoener uit te hangen. De 18 miljard waar zó moeilijk over gedaan is, blijkt ineens een te verwaarloos bedrag te zijn tegenover de 109 miljard die nodig blijkt te zijn om Griekenland tot 2020 overeind te houden. Dat begon overigens bij 59 miljard en werd binnen één week 109 miljard. En wát ná 2020 ? Zó makkelijk doet men op politiek niveau nu over miljarden !

Ondertussen word de armoede alleen maar groter !

Steeds meer mensen krijgen te maken met een inkomen van slechts enkele honderden euro’s omdat mensen die niets mankeren menen dat ze kunnen stellen wanneer iemand die wél iets mankeert, wél in hun ogen in staat zouden moeten zijn om arbeid te verrichten. Daarbij verzakende om die mensen daadwerkelijk aan een baan te helpen !
Men gaat er van uit dat de patiënt moet bewijzen waarom hij iets wel of niet kan, terwijl men drommels goed weet dat als specialisten daar nog niet eens toe in staat zijn, het voor een patiënt helemaal ondoenlijk word. Logisch dat de patiënt dat niet kan want de wetenschap is ook nog niet eens in staat om alles te weten. Zo gaat dat al decennia lang en zo zal het ook altijd wel blijven. Wetenschap gaat vooruit maar enkel omdat men achter de feiten aan blijft lopen. Eerst moet er een economisch belang bestaan en pas daarna komt er geld vrij om onderzoek te verrichten. In véél gevallen vind men het niet waard om dure onderzoeken te laten verrichten omdat de kosten nog steeds niet afwegen tegen de baten. Dat is ook zo met whiplashletsel want zo lang men bij rechters er mee weg zo mee weg komen als op de dag van vandaag, zal er nóóit een maatschappelijk belang ontstaan dat noodzaakt om degelijke onderzoekingen te laten doen óf over te nemen vanuit vooruitstrevende landen want daar beschikt men wél over geavanceerdere middelen en is whiplash al lang niet meer zo onverklaarbaar letsel als in Nederland.

Steeds meer mensen moeten hun koophuizen verruilen voor sociale wetswoningen met behoud van schulden omdat hun huizen voor schandalige bedragen aan banken en projectbeheerders verkocht worden. Op de zelfde politiek correcte wijze worden zo ook huiseigenaren uitgekleed ! Terwijl je jezelf af mag vragen WIE er schuld is aan deze maleise ? Want had de hypotheekverstrekker niet verder moeten kijken dan enkel de droom van de hypotheek vrager ? Natuurlijk niet want op deze manier verdienen ze dubbel geld !

Steeds meer mensen moeten hun kinderen te kort doen omdat ze simpelweg de hoge lasten niet meer kunnen betalen. En enkel omdat de overheid het excuus gebruikt dat we de jeugd niet mogen opzadelen met onze erfenis. Alsof ze nu niet de dupe worden ? Om nog maar niet te spreken van de veel te kostbaar geworden kinderopvang. Wie heeft dat in godsnaam óóit verzonnen ? Dáár is het voor de eerste keer namelijk fout gegaan, toen partners voortaan samen aan de bak moesten als ze nog een huis zouden willen kopen ! O. De tweede fout zal ik ook maar gelijk benoemen en dat is de dag dat mr.Pietersen tegen de klas zei; Zeg maar Pieter !

Als men nu eens begon om gevangenen verplicht te stellen om te werken ipv zieken en zwaar gehandicapten die écht niet kunnen. Misschien dat het gevangenisbeleid dan óók eindelijk eens financieel zelfredzaam word en van daar uit eveneens een positieve bijdrage geleverd word aan het oplossen van de crisis ! Bovendien geeft het de gevangen óók weer een doel én sterkt het hun moraal, zodat de evt terugkeer naar de maatschappij ook voor hen een positief avontuur word ipv een negatieve ervaring die voro velen een té grote overgang betekend.

Laat eigenaren van woningen van ruim 1 miljoen of meer, extra belasting betalen.
Laat PGB bestaan maar enkel in de vorm van natura, zo kan men nooit situaties krijgen dat mensen gebruik gaan maken van PGB om jaarlijks meer malig van op vakantie te gaan maar komt het bij hen terecht die het werkelijk keihard nodig hebben ! Helaas, ik ken ze en ik weet zeker dat er veel meer mensen zijn die dergelijke situaties kennen !

KORTOM: Er valt nog zoveel te bezuinigen zónder dat men de verkeerde treft en zonder dat men de jeugd er mee op zadelt. Sterker nog, men zou juist van deze crisis gebruik moeten maken om eindelijk eens orde op zaken te stellen en iedereen als gelijke te gaan behandelen in de toekomst.

Als ikz ie wat er nu allemaal gebeurt, vraag ik me sterk af óf er niet een nieuwe regel ingevoerd dient te worden voor aankomende staatsfunctionarissen ?
Ik denk hierbij aan;

  • Gedegen ervaring als zijnde huisman/huisvrouw.
  • Bewezen jaren lange ervaring als beneden modaal inkomen genieter. (studententijd niet meegerekend)
  • Minimaal enkele jaren als hulpverlener gewerkt hebbende in zowel de gezondheid- als ook financiële- en sociale- dienstverlening.
  • (vul zelf maar in )  😉

Ik vrees dat dergelijke voorstellen nóóit de toelatingscommissie zullen halen, net als mijn ideeën over het direct oplossen van de financiële crisis en onrechtvaardigheden op binnenlands niveau. Maar het is goed om dromen te hebben nietwaar want zodra men ophoud met dromen …..

Geplaatst in Overpeinzingen | Een reactie plaatsen

Oxxio bezorgt nachtmerries met hun zogenaamde slimme meter !

Een slimme meter dát leek ons wel wat. Maar wát nu als de aanbieder OXXIO niet weet om te gaan met een dergelijk slimme meter ? Geloof me dan zijn de rapen echt gaar en word je energie duur betaald ! Na 6 jaar ben ik het helemaal zat met die lui en doe ik hier een boekje over ze open !

Het begon allemaal in de zomer van 2006, toen ik eindelijk de sleutel kreeg van een geheel gerenoveerde woning welke aan alle hedendaagse eisen voldoet. De renovatie heeft dan ook bijna een heel jaar in beslag genomen. Houten vloeren werden vervangen door zwevende betonvloeren met een wel dertig centimeter dikke isolatielaag. Ramen en kozijnen werden vervangen door nieuwe houten kozijnen met dubbel glas. De gehele zolder werd geïsoleerd net als ook alle muren. Kortom een hoogwaardig geïsoleerde woning !

Gelet op mijn hersenletsel en de problemen welke daar uit voort vloeien, besloot ik in zee te gaan met Oxxio. Op dat moment de enige energie aanbieder welke een slimme meter leverde. De in hun enorme reclamecampagne naar voren komen de slogan was dan ook; “NOOIT MEER ONAANGENAME VERRASSINGEN ” door schrikbarende jaarafrekening ! Want Oxxio bood de slimme meter waarmee zij maandelijks automatisch je verbruik konden uitlezen en direct melding zouden doen zodra het maandverbruik boven de samen gestelde maandpremie uit zou komen.

Dat was voor mij de rede om dan maar wat meer te betalen, in ruil voor de wetenschap dat BIG BROTHER OXXIO wass watching me !

Nou, VERGEET HET MAAR !
Drie volle jaren gingen zorgeloos voorbij en niet één keer werd melding gedaan dat er iets fout liep. Inderdaad géén jaarafrekeningen en dankzij de geruststelling dat Oxxio mee zou kijken én mijn handicap, heb ik me geen enkel moment afgevraagd waarom ik geen jaarafrekeningen kreeg.

Ondanks de vele problemen met verzekeraar en een UWV wat handig gebruik maakt van de absurde keuringsmaatstaven, hadden we de financiën redelijk op orde. Zó redelijk zelfs dat we eindelijk na vele jaren en ellende eindelijk een keer op vakantie konden gaan met de kinderen. Oke, mede omdat ik de mazzel had om een gunstig aangeboden caravan te kunnen kopen welke ik daarna weer zou kunnen verkopen met winst. Eindelijk even alle ellende van de afgelopen jaren vergeten !

Was dát maar waar…..
Nog geen twéé dagen in Duitsland, werden we onaangenaam geconfronteerd met het feit dat mijn bankrekening volledig was geplunderd ? Twee weken werd dus helaas maar een kort weekje. Ook de voorgenomen uitstapjes naar Fantasialand en andere werden terug gebracht naar bezoekjes aan grotten en plaatselijke bezienswaardigheidjes. Het was maar goed dat we vooraf niets gezegd hadden én dat de kinderen nog nóóit eerder op vakantie waren geweest dus voor hen was het zop wie zo bijzonder.

Eenmaal thusi deed ik de ontstelde ontdekking dat Oxxio de grote boosdoener was !

Zij hadden uitgerekend precies in de bouwvak vakantie ineens twee grote bedragen afgehaald, zijnde zogenaamde achterstand ? Uiteindelijk bleek dus dat ze ruim drie jaar hadden zitten slapen en ineens kennelijk tot de ontdekking kwamen dat we een “slimme” meter hadden. Ik heb heel erg duidelijk gemaakt wat ze mijn gezin aan hadden gedaan en dat het nog nóóit zo fout was gegaan als met hun zgn slimme meter. Ook heb ik toen al aangegeven dat ik verbaast was over het verbruik van electra. De jaren die volgde werden nóg erger en elk jaar moet ik grof bij betalen. Wáár blijf je met een “slimmem”meter én de beloften van Oxxio ?

Afegelopen jaar werd het helemaal te gek, alleen had ik dat zelf niet gelijk door. Zoals ik elders al aangegeven heb, is onze administratie en inzage daar in, gekaapt geweest door een financiële adviseuse welke onrechtmatig bewindvoering over ons af had laten roepen. Oxxio was één van de door haar aangeschrevene en prompt bleek er ineens nog een achterstand te zijn van maar liefst 4700 euro ??
Ik vraag me werkelijk af waarom wij maandelijks bijna 300 euro voorschot betalen en nog eens al enkele jaren 130 euro aan gespreide betaling van zgn eerder geleverde ?

Het idiote is dat ze het volgens mij zelf ook niet weten wat ze aan het doen zijn want de ene keer zou het 4700 euro zijn en dan weer 3200 om vervolgens weer 4200 te zijn ? Het blijkt dat ze wéér net als eerder, gewoon jaren verzaakt hebben om een fatsoenlijke jaarnota in te brengen. Uiteindelijk dreigde men met afsluiting maar als ik bijna 400 euro zou betalen dan zou dat weer niet gebeuren en moesten we over de rest maar een regeling treffen. Die 400 is betaald maar nog géén week later kregen we te horen dat we alsnog afgesloten werden ? We hadden nog slechts twéé dagen de tijd om een andere energieleverancier te vinden omdat anders de netbeheerder de zaak zou afsluiten. Al de energieleveranciers heb ik vertelt hoe het zat en dat we volgens Oxxio en hun zogenaamde “slimme” meter, ruim 10.000Kw verbruikt zouden hebben en dat met eerdere verontwaardigingen helemaal NIETS is gedaan. Allen reageren het zelfde namelijk óf ik niet een illegale kwekerij bezit ,uiteraard met een lach omdat ik er zelf ook gekscherend over doe. Want wat moet je er anders mee als een energieleverancier je doodleuk ineens vertelt dat je bijna een jaarinkomen aan energie moet bij betalen ?

Het meest idiote is nog dat ze Intrum Justitia ingeschakeld hadden ten tijden van de bewindvoering dus die stappen er niet meer tussenuit. Zij waren het die de belofte deden dat we niet afgesloten zouden worden. Zij zijn het ook die nu met een belachelijk voorstel komen van ruim 600 euro per maand aan inlossing van de schuld ? En dat terwijl Oxxio zelf zo laks is geweest, zij nóóit de moeite hebben genomen om me er van op de hoogte te stellen dat het wel eens aan de meter zou kunnen liggen én weigert om inzagen te geven in de ter zaken doende stukken zoals overzichten en plaats gevonden communicaties met de bewindvoerster etc.

Ik heb ze dan ook te kennen gegeven dat ik herhaaldelijk heb aangegeven dat ik het op wil lossen maar daar voor éérst inzage moet krijgen én een onderzoek moet hebben plaats gevonden waar het probleem daadwerkelijk ligt. Los van hun lakse en slordige wijze van administratie voeren en afspraken maken en nakomen.

De woningbouw heeft geadviseerd om de ketel en instalatie te laten checken net als de meter. Maar daar heb ik helaas niet het geld voor dus ik denk dat dit een mooie inzet is voor een verzoek via de rechtbank om te eisen dat Oxxio het vooruit moet gaan vergoeden, gelet op hun falend beleid. Maar in ieder geval is er het laatste woord niet over gezegd.

Inmiddels heb ik Intrum Justitia welke de som nu ineens geheel binnen 5 dagen op eist, een antwoord gestuurt dat alles inmiddels al gezegt is en dat ik me niet genoodzaakt voel om op dit moment enige betaling te verrichten. dat ik éérst eerder opgevraagde stukken wil zien én alle onderzoeken afgerond wil hebben. Ook heb ik aangegeven niet meer lastig gevallen te willen worden met allerlei dreigementen maar enkel nog oplossingsgerichte zaken wil zien en zo niet, ik de hele handel uit handen zal gaan geven aan mijn advocaat welke me uiteraard al bij gestaan had met haar raad.

Mijn advies; Ga nóóit in zee met Oxxio !!
Voor je het weet helpen ze jou en je hele gezin de bietenberg op.
Uiteraard word dit vervolgt.

Geplaatst in Algemeen | Een reactie plaatsen

Invloeden weer op chronische pijn, groter dan men denkt.

Hoe vaak worden er door NON-believers verwezen naar landen in Zuid Europa, waar chronische pijn véél minder voor zou komen. Hier mee suggererende dat het wellicht in Nederland een “mode” verschijnsel zou betreffen. Maar feitelijk liggen er héél andere feiten ten grondslagen aan de grote verschillen zoals je hier onder kunt lezen !

Vandaag kreeg ik een mail van Harvard Universiteit in Cambridge waar in men duidelijk bevestigde dat weersinvloeden enorme uitwerking hebben bij chronische pijn. Zo wees eerder onderzoek onder verschillende mensen uit verschillende staten uit. Dat het Nederlandse weer niet bepaald gunstig is, verklaard dat het aantal chronische pijn patiënten hier, véél groter is dan in landen aan de mediterrane.

Men kwam tot de ontdekking dat op koude, regenachtige dagen, de wachtkamers van de pijncentra vol liepen en er een duidelijke leegloop ontstond op warme zonnige dagen. De onderzoekers gaven aan twee groepen van enkele honderden mensen, de zelfde vragen lijsten. De ene groep leeft in steden met sterk wisselvallig weer (Boston en Worcester) en de andere groep kwam uit steden als San Diego, waar een warm en stabiel klimaat heerst.

De groep mensen welke in koud en wisselend klimaat leefde, ervoer veel meer negatief effect van het weer dan in de steden met stabieler en warm klimaat. Koude, vochtige omstandigheden geven de meeste klachten zo luid de uitkomst van de vragenlijsten. Opvallend echter was wél, dat bij de meeste patiënten de klachten al toenamen vóór dat het slechtere weer zich aan diende. Dit leidde tot de conclusie dat verandering van luchtdruk de belangrijkste schakel tussen het weer en pijn, zo zegt Jamison. Een van de onderzoekers en schrijver van onder andere het boek “Leer uw pijn de baas worden”(Professional Resource Press, 1996)

Lage druk word over het algemeen geassocieerd met koud, nat weer en laat een toename van pijn zien. Helder, droge weersomstandigheden leid tot verhoogde luchtdruk en een afname van pijn.

Als we daar bij dan ook nog het gegeven zetten dat zélfs mensen die niets mankeren, negatief beïnvloed woord door nat en donker weer, is het niet verwonderlijk dat mensen met chronische pijn een zwaar bestaan leiden in het Nederlandse klimaat.

Geplaatst in Algemeen | Een reactie plaatsen

Wie worstelt er mee met de judoka’s in de zorg ?

De nieuwsberichten staan er weer vol mee. De beroepsorganisatie voor verpleegkundige heeft het ei anno 2011 uitgevonden en menen dat iedere verpleegkundige op judo les moet. Maar is dat het enigste waar men mee worstelt want het heeft er alle schijn van dat men beter een timmer cursus kan gaan volgen bij de betreffende vereniging. Omdat ze naar mijn mening de plank behoorlijk mis slaan.

De rede van dit waanzinnige idee ligt in het feit dat verpleegkundige steeds vaker met geweld op de werkvloer te maken krijgt, zo zegt de hr. Kempff. Toepasselijke naam overigens maar dat ter zijde 😉

Maar wáár vind die agressie plaats, door wie en waarom ?
Het is te gemakkelijk om “de zorg” in één adem te noemen want zorg voor oudere is absoluut niet te vergelijken met zorg in een ziekenhuis en al helemaal niet wanneer dit ook nog eens een psychische afdeling is. Dus om maar als een kip zonder kop mensen aan Judo te zetten, lijkt me een onzinnige en kosten verslindende operatie. Nu ik het tóch over die kosten heb……

Beter zou het zijn als dáár eens wat ZORGvuldiger mee om gesprongen word. In plaats van de financiële druk op de zorg nog verder te verhogen met zinloze opleidingen, zou deze vereniging zich beter hard kunnen maken voor een meer verantwoorde mannier van  inkomsten werving door te pleiten voor bijvoorbeeld zorgpremie naar inkomen. Hiermee zou een enorme boost gegeven kunnen worden aan de financiële noodtoestand waar in de zorg al tientallen jaren verkeerd.

Een beter inningsbeleid zou betekenen dat het juiste personeel weer op de juiste plaats komt te staan. Dat de kwaliteit van zorg enorm zou toenemen. Mensen niet gefrustreerd worden met wachttijden van soms wel 2 maanden tot zelfs 2 jaar ! Daar naast krijgt de patiënt gerichtere zorg en is er weer tijd voor sociaal gedrag dóór zorgverleners want het woord zorg past totaal niet meer in het beeld van de huidige verpleging. Tijdsdruk heeft machines gemaakt van zorgverleners. Negatieve gevoelend en houdingen die ontstaan, slaan héél gemakkelijk over op een zwakker vaak ziek persoon. Dat is wetenschappelijk bewezen. Wat je dus zeker NIET moet hebben dat een patiënt gefrustreerd word door de tijdsdruk en overvraging van een zorgverlener en dát is wat nu juist gebeurd.

Het verbaasd mij ook enorm dat men nú pas meent dat er maatregelen genomen moeten worden want in de jaren negentig diende zich dit probleem al aan. Heeft men zitten slapen óf heeft men te lang ZORGeloos in hun kantoortjes zitten slapen ?

Wat ook de rede is, het grootschalig verplichten om Judo lessen te volgen is volstrekt zinloos en dat zeg ik als ervaren oud judoka. Ruim de helft van het zorgend personeel is daar fysiek niet eens toe in staat om met goed gevolg Judo te leren en al helemaal niet in staat om Judo in de praktijk toe te passen, tegenover het type mens dat agressief reageert.

Nee, Beroepsgroep organisatie Nu’91, leeft nog écht in 91. Het is echter al 2011 !

Als men zo verder meent te moeten gaan met alles wat de zorg overeind moet houden en gelet op de vergrijzing, houd ik mijn hart vast.  Dan komen er vóór 2020 bij iedere zaal bewakingsbeambte te staan, vóór 2025 maken zij plaats voor speciale eenheden en vóór 2030 kom je alleen nog maar een zorghuis binnen via scanpoorten en word je naar de betreffende afdeling begeleid door gewapende eenheden, welke je begeleiden tot dat je het gebouw weer verlaten hebt.

En waarom ?
Enkel omdat al het geld bij de minima en middeninkomen gehaald word want kom niet aan hen zelf en helemaal niet aan hen vriendjes welke op het zelfde financiële niveau leven als zij zelf ! Dáár knelt in Nederland namelijk de schoen ! Op naar de voetspecialist zou ik zeggen, óf is ons leven daar óók al niet meer zeker !

Geplaatst in Algemeen | Een reactie plaatsen

Verkeerde bezuinigingen onnodige kopzorgen voor de zorg ?

Helaas kan je de afgelopen weken geen blad meer open slaan of de crisis die boven Europa hangt, word breed uitgemeten. Ook televisie zenders worden overspoelt met praat programma’s die de crisis aan de kaak stellen. Echter blijven de essentiële zaken buiten schot óf moet ik zeggen, de belanghebbende ? Feit is dat het allemaal niet zo moeilijk is als het lijkt, alleen moeten er dan eindelijk eens écht offers gebracht worden en moet men stoppen met schijnbewegingen.

De miljoenen nota liegt er niet om. De modale en beneden modale burger moet flink de broeksriem aan trekken.  Dit omdat er 18 miljard bezuinigt moet worden want we mogen de erfenis die deze generatie gratis in de schoot geworpen heeft gekregen, niet door sluizen naar de volgende generatie. Het meest rare aan het verhaal is dat dit feitelijk komt door de vergrijzing en als je even na denkt……. precies dat is de zelfde groep waaraan wij de erfenis te danken hebben. Vergeet óók niet WIE er voor gezorgd hebben dat we één Europa kregen ondanks dat de meerderheid van onze bevolking tegen stemde.  Dat zijn inderdaad de gene die over enkele jaren mee drukken op de grote vergrijzing.

Deze onvrijwillige samensmelting moet inmiddels wél door de huidige generatie glad gestreken worden door een miljoenen impuls aan Griekenland welke zijn teloorgang toch grotendeels aan zichzelf te danken heeft. Laten we eerlijk wezen als we hier de pensioengerechtigde leeftijd vandaag nog omlaag gooien naar vijftig en elke regel naar onze hand kunnen zetten middels steekpenningen, is Nederland óók binnen 1 hooguit 2 jaar failliet. Maar ik zal niet te ver afdwalen in dit vreemde waarbij het Nederlandse volk 18 miljard moet inleveren om ons land draaiende te houden en er gelijktijdig een veelvoud aan miljarden steun gegeven word vanuit dit zelfde land, áls de grond onder de voeten van een handje vol mensen tenminste niet té heet word.

De zorg, maakt zorgwekkende tijden door, daar zijn we het allemaal over eens. Vandaag nog kondigde men aan dat de eigen risico’s wederom verhoogt worden en huisartsen 10% minder gaan krijgen. Hier door moeten huisartsen bezuinigen op assistentie, waar door ze vaker zélf verband aan zullen moeten gaan leggen en bloedprikken etc. Per saldo gaan de kosten daar dus al aanzienlijk omhoog en krijgen de huisartsenpraktijken er een nog groter wordend probleem er bij. Op dit moment is het voor huisartsen al niet meer mogelijk om iedere patiënt de juiste hoeveelheid aandacht te geven. dat word met de nieuwe ontwikkelingen nóg erger. Wachttijden van gemiddelt drie kwartier, zullen in de toekomst oplopen tot mogelijk het dubbele.

Bovendien zal het tot gevolg hebben dat artsen véél sneller en vaker beroep zullen gaan doen op ziekenhuizen waar de uur tarieven een heel stuk hoger liggen. Nóg meer ziekenhuis bezoeken ? De gemiddelde wachttijd welke ik zelf de afgelopen twee jaar aan den lijven ondervonden heb is ruim 3 maanden ! Bovendien sta je binnen twee minuten weer buiten met een terug verwijzing naar de huisarts. En dáár komt het volgende probleem van de veel te hoge kosten vandaan. De specialist kent zijn patiënt helemaal niet meer want er zitten veel te grote wachttijden tussen de bezoeken. Bovendien is de tijdsdruk in ziekenhuizen inmiddels al zo hoog opgelopen dat als men het niet binnen korte tijd blood weet te leggen, men de patiënt gewoon terug stuurt naar de huisarts. men zegt nog net niet “ZOEK HET MAAR UIT huisarts !”. Echter is het effect nagenoeg gelijk.

Over de zorg en pleeg tehuizen maar te zwijgen want ook daar is de nood hoog. Is het allemaal dan werkelijk zó moeilijk óf is er méér aan de hand ?

Zo langzamerhand heeft het er alle schijn van dat de politieke macht met handen en voeten gebonden is. Gebonden aan het feit dat men maar twéé keuzes heeft namelijk; Of dat doen wat voor het land werkelijk goed is óf golfvriendjes e.d. pleasen ?

Nou ben ik beslist geen econoom. Desondanks meen ik toch stellig dat er héél wat bezuinigt kan worden en gelijkertijd de economie enorm gestimuleerd kan worden !

Laten we éérst eens naar onze heilige koe gaan kijken.
Waarom moet een burger welke slechts 5 tot 6 duizend kilometer per jaar rijd omdat hij vanwege gezondheid daar toe noodgedwongen is,  net zo veel wegenbelasting betalen als iemand die vijftigduizend tot wel twee ton per jaar rijd uit winstoogmerk ?

Waarom betaald iemand met 1435€ inkomen (wettelijk minimum bruto loon 2011) het zelfde boetebedrag voor een zelfde gemaakte overtreding als iemand met een bruto inkomen van 10.000€ per maand ? Als we uit gaan van een boete van 150€ is dat een verhouding van 9,56% tegenover 2,5%. Feitelijk is dit discrimineren van de modale en benede modale burger want zij betalen verhoudingsgewijs véél te veel. Als men zoals in Noorwegen al jaren lang met groot succes, boetes naar inkomsten zou heffen betekend het in geval van bovenstaande voorbeeld dat de wel gesitueerde geen 150€ meer betaald maar 960€.

Onrechtvaardig ?
Nee, want het gaat er om dat een boetebedrag mensen tot inkeer brengt. Zoals het er nu aan toe gaat lachen de notoire wegmisbruikers zich helemaal rot. De diverse televisie programma’s over verkeersovertreders levert daar van wekelijks het bewijs. Bijna elke week is daar wel te zien dat bepaalde mensen schouder ophalend zo van “achja eentje meer of minder” hun weg vervolgen met een glimlach op het gezicht. Kortom, zij leren er weinig van. Bovendien zit daar vaak meer achter want tijd is geld en twee minuten te laat op een afspraak kan het verschil maken tussen wel of niet door gaan van een zakelijke deal. Niet vreemd dat men de hand niet om draaid voor een paar honderd euro. Nóg een rede temeer om eindelijk eens over te stappen op het “boeten naar inkomen” systeem.

Ziektekostenverzekering is ook zo’n voorbeeld van ongelijke rechten en plichten. Als men daar over zou gaan naar premie naar inkomen. Als men daar bij de verplichte ziektekostenpremie nu eens drastisch zou gaan verlagen zodat ook de minima de keuze heeft om wel of niet een aanvullende verzekering af te sluiten. Dan zouden alle lagen van de bevolking evenredig veel van hun inkomen kwijt zijn. Maar daar naast zou dit het tekort in de zorg op kunnen heffen en een buffer brengen om de vergrijzing het hoofd te kunnen bieden. het is toch te zot voor woorden dat minima ruim één kwart van hun inkomsten in moeten leveren aan door de overheid opgelegde ziektekostenverzekering ? Als boven modale dat zouden moeten, levert dat een schat aan inkomsten op. Bovendien is het voor iemand met een bovenmodaal inkomen niet een dergelijke belasting als voor iemand met beneden modaal inkomen want voor die laatste betekend het leven in armoede.

Uiteraard is dat niet het enige in de zorg. Specialisten moeten mensen die door gestuurd worden door huisartsen omdat zij het zelf niet meer weten, niet meer zomaar terug kunnen sturen. Indien zij zelf geen oplossing kunnen bieden, laat ze dan maar intern doorverwijzen. Want in de praktijk komt het daar in die gevallen meestal toch uiteindelijk toe.

Maar wáárom gebeuren deze zaken niet ?
Zijn ze bang dat ze zélf wat gaan missen óf verwacht men opstand onder vriendjes en kennissen of zakenpartners want we mogen niet vergeten dat de meeste bepalende lieden in Nederland óók zakelijke belangen er op na houden naast hun functie als politieker. Of mis ik hier zelf iets ?

Een ding weet ik wel, de huidige zorgwekkende onvrede en individualisering zal gestaag verder groeien. En WIE word daar mee op gezadeld ?  Precies, die zelfde jeugd welke men nu gebruikt als excuus. Ik wens de huidige politieke leiders heel veel succes en nog veel meer wijsheid toe !

Geplaatst in Algemeen | Een reactie plaatsen

Uitslag slaaponderzoek

Vandaag was het dan eindelijk zo ver. De uitslag van het eerder gedane slaaponderzoek naar aanleiding van mijn slaapstoornis, zou besproken worden met de in slaapstoornis gespecialiseerde neuroloog. Helaas kwam er iets heel anders uit dan ik had gehoopt.

Het minst slechte scenario zou zijn dat er een tekort een melatonine aangemaakt zou worden door mijn lichaam. In dat geval zou het betekenen dat ik enkel medicatie zou moeten nemen om de melatonine aan te vullen. Maar al snel werd duidelijk dat daar niet de oorzaak lag van mijn slaapstoornis. Normaal word melatonine aangemaakt tussen 20.00 en 21.00uur. Het duurt ongeveer 2 uur voor dat er zoveel melatonine aangemaakt is, dat men slaperig word en in slaap kan vallen.

In mijn geval word dat proces echter niet om 20.00uur al gestart maar pas rond middernacht en in iets mindere maar niet schrikbarende mate. Desondanks zou ik dan om plmns 2 uur in de nacht voldoende slaap moeten ervaren. Maar dat gebeurt dus niet !

De rede dat dit niet gebeurd is dat mijn hersenen té over actief zijn, ondanks dat ik me daar zelf niet bewust van ben. Hersenen voeren zelfstandige taken uit en taken die wij zelf opdragen.  Daar naast word een deel van de hersenen gebruikt voor opslag. Uiteindelijk kunnen we alles onderverdelen in twéé processen namelijk de bewuste processen (denken) en de onderbewuste processen (aansturingen).

De opslag van de hersenen is niet onbeperkt, vandaar dat we zodra we ontstaan, allerlei filters gaan inbouwen om zo de essentiële zaken van de bijzaken te scheiden zodat we enkel de belangrijkste zaken bewaren en/of gebruiken.

De hersenen fungeren  wat dat betreft als het ware als een filter. Ze kunnen dus onthouden én vergeten. Ook voor zintuiglijke prikkel verwerking zijn deze filters van essentieel belang.

Hoe werkt dat nou met prikkelverwerking ?
Over de hele dag door, ondervinden we enorme grote hoeveelheden aan zintuiglijke prikkels.  Normaal gesproken worden die ook grotendeels door de hersenen direct verwerkt. Door de jaren heen bouwen we zgn filters op welke ons selectief doen beleven. We zijn dus in staat om bijzaken direct te scheiden en af te wenden zodat de hersenen zo min mogelijk belast worden. Met de niet belangrijke informatie doen we vervolgens niets.

vb.
We rijden dagelijks lans vele lantaarnpalen. Om de vijfendertig meter staat er wel een (buitengebieden uitgezonderd), maar het is totaal niet van belang dat we ze allemaal bekijken. We hebben dus een filter aangemaakt dat registratie van lantaarnpalen overbodig maakt en dus rijden we er langsheen zonder ze feitelijk op te merken en in onze geheugen (herinnering) op te slaan. Door bepaalde situaties komt het dat we sommige wel zien maar in de regel zien we de meeste niet eens meer.

Wat betekend het weg vallen van filters ?
Het weg vallen van filters betekend dat we iedere lantaarnpaal bewust meemaken. Maar óók iedere streep van een stippellijn en zélfs ieder hoopje gras zodra een berm gemaaid is.  Je kan je voorstellen dat wanneer je alles op slaat wat ook maar binnen je oogveld komt, je aan het einde van de dag helemaal overbeladen bent. Maar de prikkels houden niet op als je s’avonds lekker lui op de bank kruipt !

Eenmaal lui op de bank gaan prikkelingen namelijk gewoon door. ieder geluid, elke beweging word namelijk nog steeds gewoon opgenomen. Pas wanneer alles en iedereen slaapt, kunnen jou hersenen beginnen aan het verwerken van de informatie die die dag opgenomen is. Met gevolg dat er een dusdanig grote hersenactiviteit plaats vind dat er van slaap geen spraken is.

Stress;
Ik ga niet het onderwerp stress helemaal uitkauwen maar ik wil enkel duidelijk maken dat al deze prikkelingen  stress veroorzaken aan de hersenen. Ik heb het dan niet over geestelijke stress maar fysieke stress.

Bijkomstigheden;
Ik gebruik al ruim 3½jaar 24/7 morfine. Nu wist ik dat  morfine bijwerkingen heeft en wel hoofdzakelijk dat darmen en maag trager gaan werken. Maar nu kreeg ik van de neurologe te horen dat het óók wel eens de verklaring kan zijn voor het feit dat mijn ademhaling tijdens slapen minimaliseert en zelfs regelmatig stokt. Het gevolg is dat er zuurstof tekort ontstaat in de hersenen waar door je wakker word en blijft, als je mazzel hebt (bij mij tot op heden het geval). Maar het kan óók anders uit pakken zodat je niet meer wakker word, al komt dat gelukkig niet zo vaak voor. Met vaak bedoel ik uiteraard 1 op de ….. anders was ik nu wel in flinke paniek geraakt. 😉

Nog een bijkomstigheid is dat ik erg veel snurk. Ook dat kan ten gevolgen van de morfine komen volgens de neurologe.

Eigen idee:
Naar mijn idee speelt de morfine in mijn geval niet een dergelijk grote rol. Als dat namelijk wél zo was dan zou ik niet kunnen verklaren waarom mijn slaapprobleem juist veel groter is geworden nadat ik het morfine gebruik geminimaliseerd heb van maximaal tot laagste dosering ? Volgens de theorie van de neurologe zou ik juist beter moeten kunnen slapen ? Wat overigens niet weg neemt dat ik wél haar adviezen op ga volgen om te zien óf er idd winst te behalen is. Je kan immers pas zeggen of iets wel of niet werkt als je het proefondervindelijk hebt weten vast te stellen !

Aanpak:
Om te beginnen ga ik een vijftal gesprekken aan met een psycholoog welke gespecialiseerd is in slaapstoornis, om te zien wat deze me kan vertellen.

Daar naast ga ik met de huisarts in conclaaf over eventuele alternatieve mbt morfine. Het probleem is namelijk dat ik pas heel laat bij morfine uit kwam nadat de revalidatiearts van het revalidatiecentrum concludeerde dat ik niet ontvankelijk ben voor alle andere pijnmedicatie. Zo als ik al aangaf, heb ik eerder de morfine drastisch afgebouwd en wilde er eigenlijk helemaal mee stoppen maar toen ik dat deed, kreeg ik mega aanvallen. het lijkt op epileptie alleen met dát verschil dat ik het slechts eenzijdig heb.

de huisarts wees me er op dat het niets met afkick verschijnselen te maken had maar dat het een  stoornis is welke het resultaat is van het geheel weg vallen van fijncontrole links. D elichte dosering morfine weet kennelijk op een of andere manier die ongecontroleerde spasme te onderdrukken. Het zal dus nog niet meevallen om daar iets anders voor te bedenken.

Één ding weet ik wel en dat is dat ik niet thuis ga experimenteren maar dat ze me mooi op mogen nemen zodat het gecontroleerd gebeurd want die aanvallen zijn behoorlijk heftig !

Geplaatst in Medische zaken | Een reactie plaatsen

Slaap onderzoeken naar aanleiding jaren lange slaapstoornis na ongeval..

Al sinds het ongeluk word langzaamaan mijn slaap probleem groter en groter. Gelijk zodra je daar over durft te beginnen, gooit men dit soort klachten tegenwoordig op stress of psychische oorzaken. Máár, er zijn méér redenen waarom iemand tegen een slaap probleem op kan lopen !

Inderdaad pas vanaf vorig jaar erkent men dat mijn slaap problemen tóch echt ergens anders vandaan komt dan van stress of psychische problemen. Vier jaar lang heb ik nodig gehad om medici er van te overtuigen dat het voor mij absoluut onmogelijk is om stress of psychische klachten te hebben. Ik noem het dan ook het ENIGSTE voordeel van mijn hersenletsel nl; dat “wat niet ziet wat niet deerd” op mij sinds het ongeval, letterlijk van toepassing is.

Dagelijks ervaar ik héél veel last van het feit dat de “record” van mijn harde schijf niet meer werkt, maar anderzijds is dát wellicht de rede dat ik op de been blijf ?
Ik zal niet wakker liggen omdat zaken me bezig houden. In tegendeel hert is beangstigend stil al die avonden dat ik alleen op de bank zit en de uren voorbij zie tikken.

Mééstal slaap ik van de zeven dagen in de week, er 2 tot 3 helemaal niet. De nachten dat ik wél slaap, betekend het dat ik maximaal tussen de 1½ tot 3 uur slaap. Men vraagt vaak verbaast of ik dan niet héél erg moe ben ? Dat ben ik inderdaad wel máár, dit vertaalt zich vooral méér in sneller moe worden zodra je iets denkt te gaan doen. Spieren verzuren absurd snel, wat zich weer vertaald in spierpijn bij het minste of geringste wat je doet. Als je niet beter zou weten dan kán je het enigszins vergelijken met een super slechte conditie, ondanks dat ik dagelijks zorg dat ik genoeg beweeg.

Vergis je niet, er zijn momenteel inmiddels al méér dan tachtig verschillende slaapstoornissen bekend !

Vandaar dat ik onlangs een slaaponderzoek heb gehad, in de hoop om er achter te komen waar het aan ligt. Men heeft het sterke vermoeden dat het door de continu overlading van pijnsensaties komt óf dat dit komt door het hersenletsel wat ik opgelopen heb en mogelijk zelfs een combinatie van beiden.

Op woensdag ochtend moest ik me melden in het slaapcentrum en na twee uur stond ik weer buiten. Met een computer op mijn buik geplakt, twee meetbanden om mijn middel en enkele tientallen sensoren, waarmee letterlijk elke activiteit zou worden vastgelegd. Zelfs elke jubel beweging met je grote teen word vastgelegd !

Verder was ik nog gewapend met een horloge welke allerlei waarden meet. Het duurste horloge dat ik ooit gedragen heb en wat denk je… je kan er niet eens de tijd op aflezen. grinnn

Drie dagen en nachten, moest ik zo door brengen en gelijkertijd een nauwkeurig dagboek bij houden. Onze dochter kwam binnen lopen en wist niet hoe ze zich moest gedragen toen ze me zo zag zitten. Niet gek he want het deed allemaal nogal Robocop achtig aan. Je kan begrijpen dat van slapen nu helemaal niets meer kwam ! Uitgerekend de tweede nacht, kreeg ik ook nog eens een zware aanval. Wat het is, ik weet niet hoe ik het moet benoemen ?

Door het ongeluk is mijn fijn controle links helemaal weg gevallen. Feitelijk werken alleen mijn lange spieren nog. Ik gebruik al drie jaar morfine en toen ik op een gegeven moment zo ontzettend veel negatieve bijwerkingen kreeg, ben ik dat gaan afbouwen. Ik had liever méér pijn terug dan dat ik de hele dag liep te kokhalzen want daar door kon ik helemaal niet meer de deur uit. Maar toen ik de laagste dosering stopte, kreeg ik zware epileptisch aandoende aanvallen. Men dacht gelijk dat dit afkickverschijnselen waren máár….

Waarom had ik daar dan alleen links last van en niet over mijn gehele lichaam. Ik vermoede dat het iets héél anders was en uiteindelijk bevestigde de huisarts dat dit inderdaad daar niets mee te maken had maar dat dit het gevolg is van de uitval van de fijn controle. Nu gebruik ik dus nog steeds 24uur per dag morfine maar dan meer om de aanvallen te onderdrukken.

Achteraf denk ik nu dat het wel goed is geweest dat ik uitgerekend tijdens dat onderzoek een aanval kreeg. Mogelijk kunnen ze aan de hand van die gegevens wel meer te weten komen ? Afgelopen week ook watten moeten kauwen (vergelijkbaar met wattenrolletjes die tandartsen vaak gebruiken). Om de twee uur moest dat gebeuren om te kijken of mijn hersenen wel melatonine aan maken. dat is de stof welke de hersenen normaliter aanmaken waar door we slaap krijgen.

over twee weken krijg ik de uitslag, ik kan haast niet wachten want het zijn erg lange dagen op deze manier.

Geplaatst in Medische zaken | Tags: , , , , , | 8 reacties

Zó goed hebben ze het met je voor !

Sommige mensen kunnen liegen dat het gedrukt staat. Zelfs als ze daarmee hele gezinnen naar de kloten helpen. En dan savond’s thuis aan de rijkgevulde tafel zeggen “ja vrouw. ik heb heerlijk gewerkt !”

Gisteren had ik van Dort Letselschade een mail gestuurd dat ik het helemaal zat was met ze en dat als ik Maandag a.s. aangifte zou gaan doen. Wat denk je ??

Ineens is hij wél in staat om contact op te nemen met mijn advocate. Hij stelt dat hij éérst zijn nota’s betaald wil zien vóór dat hij afstand doet van het dossier. Hiermee berokkend hij ons enorme schade. Bovendien…. ruim 10.000€ voor wát ????

Die twéé keer dat hij langs is geweest ?
Die paar brieven en telefoongesprekken die gevoerd zijn ?
Daarbij me óók nog eens in de waan gelaten heeft dat zij in staat waren om de tegenpartij zoals ik dat wilde , voor de rechtbank te laten verschijnen, terwijl na twee maanden bleek dat ze helemaal geen advocaten zijn ?

Oké, ik heb uiteindelijk vrij regelmatig gemaild en niet altijd even kort.
Maar ja, als ze nergens fatsoenlijk antwoord op geven, niet terug bellen etc.etc. kost het je een hoop extra werk en dus óók hun zelf.
Bovendien heb ik enorme schade geleden door hun vertragingstactieken die nog steeds voort duren. Laat ze dát dan maar gelijk verrekenen, ik vrees dat de credit dan toch eerder mijn kant in buigt dan die van hun !

De hele tijd spook door mijn hoofd wat gezegd werd toen hij me de laatste keer belde en smeekte of ik hem tóch nog een kans wilde geven. Ik heb het écht alleen maar goed met jou voor en heb al die tijd alléén maar naar JOU belang gekeken.

Yep, daarom werd me bijna anderhalf jaar lang, voor gehouden dat hij nog niet alles compleet had, daarmee telkens verwijzend naar de zelfde zaken. Toen ik hem daar vlak voor de opzegging op attendeerde en uit kwaaiigheid zei dat ik het zélf wel op zou vragen, werd het stil. Toen ik vervolgens de bewuste papieren thuis kreeg, zat er een begeleidend schrijven bij met de vraag “hoe vaak” dat nog opgevraagd werd ? Uit de bijlage bleek namelijk dat dit al in 2006, 2007, 2009 én 2010 was gedaan ! Omdat dit al de zoveelste keer was dat dingen niet gingen zoals het hoorde én ik amper antwoord terug kreeg als ik wat vroeg, máár ondertussen al jaren zwaar in de financiële problemen zat, was dit de druppel die de emmer deed over lopen. Dus hoezo, MIJN belangen voorop ???

Het is heel simpel, ze denken alleen aan jou in de zin van wát kan ik er zelf uit trekken.
Dat jij de moord stikt van de armoede, interesseert ze geen zier, anders had hij de zaak nóóit zo naar zich toegetrokken maar gelijk gezegd dat hij géén advocaat was en dat ik beter naar een echte advocaat kon stappen. Dán had hij enkel in mijn belang gehandeld !
Óf ben ik soms gek ?

Ik kan het niet vaak genoeg zeggen …..
GA NOOIT IN ZEE MET LETSELSCHADEREGELAARS !!!
Een advocaat is écht per saldo goedkoper !

HOE DAN ?
Het uurloon van een advocaat kán per saldo hoger liggen dan bij een letselschaderegelaar, alhoewel sommige flinke bedragen vragen.
Maar als je naar een advocaat stapt, kan je de advocaat direct een toevoeging aan laten vragen.
Dit betekend dat je slechts een eenmalige eigen bijdrage betaald en dat de rest vanuit de overheid betaald word.
Het enige waar je rekening mee dient te houden, is dat wanneer de zaak gesloten word en je vang een eindafrekening, deze verrekend word met de kosten van dát kalenderjaar !
Dus NIET over alle jaren.
Ook dit kan je mee laten nemen door je advocaat in de eindafrekening.

KORTOM:
Per saldo zijn de kosten voor een advocaat goedkoper, bovendien kan deze wél tussentijds kort gedingen aanspannen indien noodzakelijk en kan deze wél de tegenpartij laten dagen om tot een eindafwerking van de letselschade te kunnen komen.

Geplaatst in Letselschade | 1 reactie